رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

ویژگی های مرغ بومی یا مرغ محلی

جثه‌های کوچک‌تر، پرهای وز و گردن بدون پر یا برهنه ویژگی‌هایی هستند که به مرغ‌های بومی انعطاف‌پذیری زیادی می‌بخشد. مرغ ها برای قرن ها ست که در روستاها در سراسر آفریقا و اقیانوس آرام زندگی می کنند و با محیط و شرایط محلی سازگار شده اند. این مرغ های روستایی به عنوان مرغ‌های بومی، محلی یا سنتی شناخته می‌شوند و به راحتی از نژادهای تجاری استاندارد یا میراثی قابل تشخیص هستند. در طول سال ها صفاتی مانند سرسختی در شرایط آب و هوایی بد، مقاومت در برابر بیماری ها، ضریب تبدیل غذایی عالی (به این معنی که می توان آنها را با مکمل های غذایی کم پایدار نگه داشت) و چند منظوره (تخم مرغ و گوشت) در محیط آزاد را به همراه داشت. با این حال، ویژگی های فیزیکی مانند وزن سبک لاشه، گردن برهنه و پرهای وز شده در میان پرندگان بومی رایج است، زیرا آنها برای تحمل گرما و توانایی فرار از شکارچیان (در مورد جثه کوچکشان) سازگار شده اند.  آنها همچنین جوجه می سازند و به خوبی از جوجه های خود مراقبت می کنند، بنابراین در صورت سالم نگه داشتن آنها و تلاش برای محافظت از جوجه های خود در برابر شکارچیان، از عرضه مداوم جوجه های جایگزین اطم

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان یزد

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در یزد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ابرکوه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در اردکان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در اشکذر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بافق - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بهاباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در تفت - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در هرات - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در خاتم - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در مروست - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در مهریز - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در میبد حقایق و افسانه ها در مورد تخم های نطفه دار چند تصور غلط رایج در مورد تخم های نطفه دار وجود دارد که امیدوارم در این مقاله آن‌ها را برطرف کنم، اما ابتدا، مهم است که تفاوت‌های بین تخم‌های نطفه دار و تخم‌های بی نطفه را درک کنیم. تخم بی نطفه یک مرغ باید با خروس جفت گیری کند تا تخم مرغ او حاوی مواد ژنتیکی نر و ماده لازم برای ایجاد جنین در داخل تخم باشد. یک تخم بی نطفه فقط حاوی مواد ژنتیکی مرغ است، به این معنی که جوجه هرگز نمی تواند

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان هرمزگان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بندرعباس - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بندرلنگه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در میناب - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قشم - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ابوموسی - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بندر جاسک - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در دهبارز - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در حاجی آباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بستک - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در پارسیان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بندر خمیر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سیریک - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سردشت - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در رودان حقایق و افسانه ها در مورد تخم های نطفه دار چند تصور غلط رایج در مورد تخم های نطفه دار وجود دارد که امیدوارم در این مقاله آن‌ها را برطرف کنم، اما ابتدا، مهم است که تفاوت‌های بین تخم‌های نطفه دار و تخم‌های بی نطفه را درک کنیم. تخم بی نطفه یک مرغ باید با خروس جفت گیری کند تا تخم مرغ او حاوی مواد ژنتیکی نر و ما

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان لرستان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی خرم آباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ازنا - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در الیگودرز - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بروجرد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در پلدختر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در چگنی - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در دلفان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در دورود - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در رومشکان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سلسله - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در کوهدشت - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سراب دوره - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در الشتر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نورآباد حقایق و افسانه ها در مورد تخم های نطفه دار چند تصور غلط رایج در مورد تخم های نطفه دار وجود دارد که امیدوارم در این مقاله آن‌ها را برطرف کنم، اما ابتدا، مهم است که تفاوت‌های بین تخم‌های نطفه دار و تخم‌های بی نطفه را درک کنیم. تخم بی نطفه یک مرغ باید با خروس جفت گیری کند تا تخم مرغ او حاوی مواد ژنتیکی نر و ماده لازم