رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

جدیدترین ها

ویژگی های دان در ابتدای دوره پرورش

  - در روزهای اول بهتر است از "رول مقوایی" و "سینی" برای دان‌خوری استفاده شود. . ▪ دلایل استفاده از رول مقوایی: ✔ از خوردن مواد موجود در بستر توسط جوجه جلوگیری می‌کند. ✔ از انتقال آلودگی موجود در بستر جلوگیری می‌کند. ✔ صدای خش خش مقوا، موجب تحریک جوجه‌ها برای فعالیت می‌شود. ✔ دسترسی به دان، بر روی مقوا برای جوجه‌ها راحت‌تر است. .  توجه داشته باشید رول‌ها باید 25 درصد از سطح را پوشش دهند و همچنین به ازای هر 100 جوجه، یک عدد سینی دان‌خوری استفاده شود.  ◀ اندازه دان در روزهای اول دوره: - بهتر است در هفته‌های اول، اندازه ذرت دان ریز باشد و از سرندِ ریز برای آسیاب استفاده شود. - درشت بودن دان، موجب غیریکنواختی گله خواهد شد. - استفاده از دان پلت، بر اساس نیازمندی نژاد می‌تواند در رسیدن به وزن مدنظر کمک کند. 
پست‌های اخیر

ارزیابی های اولیه ابتدای دوره پرورش

 ارزیابی اولیه: - تعدادی از جوجه‌ها را در 2، 4، 8، 12، 24 و 48 ساعت بعد از رسیدن بررسی کنید تا حتما آب و دان پیدا کرده باشند. - برای این منظور، باید نمونه‌های 30 الی 40 قطعه‌ای از جوجه‌ها را از 3 – 4 قسمت مختلف سالن جمع آوری کرده و چینه دان جوجه را لمس کنید.  - چینه دان جوجه‌هایی که آب و دان پیدا کرده باشند، پُر، نرم و گرد خواهد بود.   ✔️ اهمیت نحوه تغذیه جوجه‌ها: چینه دان پرندگان قسمتی از مری است که غذای بلعیده شده و آب، در این قسمت به صورت موقت ذخیره می‌شوند. اگر پرنده برای مدتی بدون غذا مانده باشد و چینه دان پرنده خالی بماند، ممکن است در اثر ارسال سیگنال گرسنگی به مغز، پرنده در اولین تغذیه مقدار زیادی غذا را در مدت کم بخورد و همین موضوع موجب تورم چینه دان و گاه خفگی پرنده شود.  

نکات مهم درابتدای دوره پرورش

 -  توصیه می‌شود جوجه‌ها پس از تخم، هر چه زودتر به فارم رسیده و بلافاصله تغذیه شوند؛ این اقدام باعث می‌شود تا جوجه از کیسه زرده در جهت ایمنی استفاده کند نه به عنوان منبع تغذیه. -  درصورتی که جوجه‌ها طی 1-2 روز شروع به تغذیه نکنند، گله یکنواختی خود را از دست خواهد داد و همچنین باعث خواهد شد که وزن گله در زمان کشتار به طور قابل توجهی کاهش ‌یابد.  -  تغذیه اولیه باید به وسیله مواد غذایی با کیفیت و با قابلیت هضم بالا انجام شود تا فرایند رشد و تکامل روده (و سایر اعضا بدن) به سرعت مناسبی انجام شود.  -  هفت روز اول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ جوجه‌ها در هفت روزگی باید به وزن حداقل 4 برابر روز اول برسند که این وزن‌گیری، در اثر مدیریت و تغذیه خوب انجام خواهد می‌گیرد. -  بهتر است جوجه‌ها از یک مادر باشند و یا اینکه جوجه‌هایی که سن گله‌های مادرشان به هم نزدیک است، با هم نگهداری شوند.

ویژگی جوجه سالم مناسب خرید

 -سن مادر گله، 35 تا 45 هفته باشد. - انتخاب گله باید از مسافت‌های نزدیک به محل پروش انجام شود.  - کرک‌ها باید به رنگ زرد روشن، خشک و همچنین عاری از آلودگی باشند. - انگشتان پا باید صاف، زرد رنگ و بدون تورم یا قرمزی باشند. - بند ناف باید بسته، تمیز و خشک باشد.  -  نوک‌ها باید سالم و منطبق بر هم باشند.  -  جوجه‌ها باید آرام و بدون علائم استرس باشند.   -  شکم جوجه‌ها باید نرم و بدون حالت خمیری باشد.    -  جوجه‌ها باید نسبت به شرایط محیطی هوشیار باشند.