رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب تخم مرغ

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان سمنان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سمنان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در میامی - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شاهرود - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در دامغان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در مهدی شهر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سرخه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در آردان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در گرمسار حقایق و افسانه ها در مورد تخم های نطفه دار چند تصور غلط رایج در مورد تخم های نطفه دار وجود دارد که امیدوارم در این مقاله آن‌ها را برطرف کنم، اما ابتدا، مهم است که تفاوت‌های بین تخم‌های نطفه دار و تخم‌های بی نطفه را درک کنیم. تخم بی نطفه یک مرغ باید با خروس جفت گیری کند تا تخم مرغ او حاوی مواد ژنتیکی نر و ماده لازم برای ایجاد جنین در داخل تخم باشد. یک تخم بی نطفه فقط حاوی مواد ژنتیکی مرغ است، به این معنی که جوجه هرگز نمی تواند از آن تخم بیرون بیاید. ماده ژنتیکی مرغ که بلاستودیسک نامیده می شود را می توان روی زرده تخم مرغ به صورت نقطه ای روشن با حاشیه های نامنظم شناسایی کرد. هر تخم مرغ حاوی یک بلاستودیسک اس

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان خوزستان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در اهواز - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در خرمشهر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در آبادان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بندر امام - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بهبهان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ایذه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سوسنگرد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در دزفول - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شوشتر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در مسجد سلیمان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در رامهرمز - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بندر ماهشهر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شادگان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در اندیمشک - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شوش - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در باغ ملک - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در امیدیه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در لالی - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در هندیجان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قلعه خواجه - تخم نط

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان خراسان شمالی

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بجنورد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در چناران شهر - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در حصار گرمخان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شیروان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در زیارت - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قوشخانه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در لوجلی - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در اسفراین - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در صفی آباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در آشخانه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در پیش قلعه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قاضی - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در آوا - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در فاروج - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در تیتکانلو - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در جاجرم - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شوقان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سنخواست - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در گرمه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ایور - تخم نطفه دار 

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان خراسان رضوی

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در مشهد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نیشابور - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در باخرز - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بجستان - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بردسکن - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در طرقبه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در تایباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در تربت جام - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در تربت حیدریه - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در جغتای - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نقاب - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در چناران - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در خلیل آباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در خواف - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سلطان آباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در داورزن - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در درگز - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در رشتخوار - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در دولت آباد - تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قدمگاه - تخم نطفه د