رد شدن به محتوای اصلی

تخم نطفه دار ، مرغ محلی ، مرغ بومی در استان آذربایجان غربی

مرغ بومی

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ارومیه

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در آواجیق

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در اشنویه

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ایواوغلی

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بارق

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بازرگان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در بوکان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در پلدشت

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در پیرانشهر

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در تازه شهر

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سلماس

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در تکاب

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در چهاربرج

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در خلیفان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در خوی

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در دیزج دیز

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ربط

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در زرآباد

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سردشت

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سرو

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سیلوانه

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سیمینه

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در سیه چشمه

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شاهین دژ

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در شوط

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قیرورق

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قره ضیاالدین

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قطور

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در قوشچی

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در کشاورز

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در لاجان

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در گوگ تپه

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در ماکو

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در محمدیار

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در محمودآباد

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در مرگنلر

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در مهاباد

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در میاندوآب

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در میرآباد

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نازک علیا

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نالوس

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نقده

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نلاس

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در نوشین شهر

- تخم نطفه دار  ، مرغ محلی ،  مرغ بومی در یولاگلدیحقایق و افسانه ها در مورد تخم های نطفه دار

چند تصور غلط رایج در مورد تخم های نطفه دار وجود دارد که امیدوارم در این مقاله آن‌ها را برطرف کنم، اما ابتدا، مهم است که تفاوت‌های بین تخم‌های نطفه دار و تخم‌های بی نطفه را درک کنیم.


تخم بی نطفه

یک مرغ باید با خروس جفت گیری کند تا تخم مرغ او حاوی مواد ژنتیکی نر و ماده لازم برای ایجاد جنین در داخل تخم باشد. یک تخم بی نطفه فقط حاوی مواد ژنتیکی مرغ است، به این معنی که جوجه هرگز نمی تواند از آن تخم بیرون بیاید. ماده ژنتیکی مرغ که بلاستودیسک نامیده می شود را می توان روی زرده تخم مرغ به صورت نقطه ای روشن با حاشیه های نامنظم شناسایی کرد. هر تخم مرغ حاوی یک بلاستودیسک است.


تخم های نطفه دار

هنگامی که تخم توسط خروس نطفه دار می شود، بلاستودیسک به نام بلاستودرم شناخته می شود که اولین مرحله رشد جنینی است. بلاستودرم با داشتن دایره های منظم و متحدالمرکز با ظاهر بولسی آن شناخته می شود. بلاستودرم برای همیشه در حالت متحرک معلق باقی می ماند مگر اینکه چند ساعت در دمای خاصی گرم شود. هنگامی که یک تخم نطفه دار تحت دما و رطوبت دقیق و ثابت به مدت 21 روز انکوبه شود، بلاستودرم ممکن است به جوجه تبدیل شود.


تخم نطفه دار انکوبه شده (در شرایط جوجه شدن قرار گرفته دما ، رطوبت و ...)

یک تخم نطفه دار باید برای چند ساعت در دمای حداقل 37 درجه نگه داشته شود تا بلاستودرم شروع به رشد به جنین کند.این تخم نطفه دار به مدت 24 ساعت در دمای مناسب انکوباسیون نگهداری شده است.این تخم نطفه دار به مدت 2 روز در دمای مناسب انکوباسیون نگهداری می شود.


تخم بی نطفه انکوبه شده

تخم بی نطفه ای که هرگز انکوبه نمی شود، هرگز حاوی جنین نخواهد بود و هرگز شبیه چیزی جز غذای معمولی صبحانه نخواهد بود. فقط تخم های نطفه داری که در شرایط مناسب انکوبه شده اند می توانند به جنین تبدیل شوند. تخم های تازه جمع آوری شده هرگز نمی توانند حاوی جوجه باشند.


افسانه ها و حقایق در مورد تخم های نطفه دار


افسانه : در تخم نطفه دار جوجه وجود دارد.

واقعیت : تخم‌های تازه گذاشته شده هرگز نمی‌توانند حاوی جوجه باشند. فقط تخم های نطفه دار که در شرایط مناسب انکوبه شده اند می توانند به جنین تبدیل شده و به جوجه تبدیل شوند. 


افسانه : تخم‌های نطفه دار مغذی‌تر از تخم‌های بی نطفه هستند.

واقعیت : هیچ مدرک علمی مبنی بر برتری تخم های نطفه دار از نظر تغذیه ای نسبت به تخم های بی نطفه وجود ندارد. تخم های نطفه دار دارای بقایای اسپرم نر و لایه کوچکی از سلول ها هستند که می توانند جنین را تشکیل دهند. نسبت آنها به کل تخم آنقدر کم است که تشخیص تفاوت های شیمیایی بین تخم های نطفه دار و بی نطفه غیرممکن است. مطلقاً هیچ تفاوت طعمی بین تخم مرغ نطفه دار و بی نطفه وجود ندارد.


افسانه : طعم تخم‌های نطفه دار با تخم‌های بی نطفه متفاوت است.

واقعیت : مطلقاً هیچ تفاوت طعمی بین تخم‌های نطفه دار و بی نطفه وجود ندارد.


افسانه : وجود لکه خون در داخل تخم به این معنی است که تخم نطفه دار است.

واقعیت : یک لکه خون در داخل تخم مرغ می تواند در نقاط مختلف دستگاه تناسلی مرغ در نتیجه پارگی رگ خونی ایجاد شود. این می تواند نتیجه یک استعداد ژنتیکی، کمبود ویتامین A یا یک رویداد تصادفی باشد. هیچ ارتباطی بین لکه های خونی و تخم های نطفه دار وجود ندارد. این تصور غلط ممکن است به دلیل ظاهر شدن تخم‌های نطفه دار و در حال رشد وریدها در روز چهارم جوجه‌کشی یا حدوداً آن روز به وجود آمده باشد. با این حال، رگ ها به هیچ وجه شبیه لکه های خونی نیستند. خون موجود در یک تخم مرغ انکوبه نشده جنین در حال رشد نیست. خون ربطی به لقاح یا عدم لقاح تخم ندارد، علت آن مشکلی است که در حین آزاد شدن زرده از تخمدان مرغ رخ داده است و چه خروس با مرغی که این تخم‌گذاری را جفت می‌کند یا نه، اتفاق می‌افتد.فقط تخم‌هایی که انکوبه شده و شروع به رشد می‌کنند می‌توانند پس از حداقل 3 روز دارای جنین شوند. بلاستودرم و بلاستودیسک از طریق پوسته دیده نمی شوند. در صورتی که تخمک رشد نکند، ممکن است تخم انکوبه شده نطفه دار باشد و هنگام نطفه سنجی ، بی نطفه به نظر برسد. تنها راه برای تعیین نطفه دار بودن تخم انکوبه نشده، شکستن آن و شناسایی بلاستودیسک یا بلاستودرم است. یک دایره کوچک سفید رنگ پس از شکستن تخم مرغ نطفه دار بر روی زرده آن قابل دیدن است.


افسانه : نطفه سنجی (کندلینگ) تخم نشان می دهد که آیا تخم نطفه دار است یا خیر. ( Candling اصطلاحی است که برای تابش نور از پوسته تخم مرغ برای دیدن آنچه در داخل آن است استفاده می شود.)

واقعیت : فقط تخم هایی که در انکوبه قرار گرفته اند و شروع به رشد می کنند می توانند پس از حداقل 3 روز به عنوان نطفه دار شناخته شوند. نه بلاستودرم و نه بلاستودیسک از طریق پوسته دیده نمی شود. اگر تخمک رشد نکند، ممکن است یک تخم انکوبه شده نطفه دار باشد و در صورت نطفه سنجی، بی نطفه به نظر برسد. تنها راه برای تعیین اینکه آیا یک تخم انکوبه نشده نطفه دار است یا نه، شکستن آن و شناسایی بلاستودیسک یا بلاستودرم است.

نظرات

پر بازدیدترین ها

مرغ در چند ماهگی تخمگذار می شود

 آیا مرغ جوان در خانه دارید؟ اگر چنین است، شرط می بندم که شما مشتاقانه منتظر رسیدن تخم مرغ های تازه هستید….اگر نمی‌دانید مرغ‌های شما چه زمانی شروع به تخم‌گذاری می‌کنند، این مطلب را بخوانید تا علائمی را که نشان می‌دهد تخم‌مرغ‌ها در راه هستند، یاد بگیرید. ما در مورد میانگین سنی که مرغ‌ها شروع به تخم‌گذاری می‌کنند، چگونگی نقش نژاد و چند نشانه مبنی بر اینکه تخم‌ها در راه هستند صحبت خواهیم کرد. به خاطر داشته باشید که هر مرغ متفاوت است، و هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا آنها برای بزرگ شدن عجله کنند - پس فقط صبور باشید و از دوران نوجوانی آنها لذت ببرید. مرغ ها معمولا از چه سنی شروع به تخم گذاری می کنند؟ به طور متوسط ​​مرغ های جوان در حدود 6 ماهگی شروع به تخم گذاری می کنند یا به تخم گذاری می پردازند . برخی از مرغ ها ممکن است از 16 تا 18 هفتگی شروع به تخم گذاری کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است 28 تا 32 هفته (نزدیک به 8 ماهگی) طول بدهند! در طول سال‌ها، ما بطور تجربی متوجه شدیم که حدود 20 تا 22 هفتگی رایج‌ترین سن برای شروع تخم‌گذاری مرغ‌های ما بود. نژاد مرغ و تخم گذاری علاوه بر سن، نژاد مر

آیا جوجه ها می توانند برنج بخورند؟

 برنج را جوجه های کوچک می توانند مصرف کنند. با این حال، توصیه نمی شود که بخشی از رژیم غذایی آنها باشد. اگر جوجه های یکروزه باید برنج مصرف کنند باید آن را بپزند و کم بدهند. ما نباید فراموش کنیم که برنج حاوی موادی است که می تواند در مقادیر زیاد برای مرغ مضر باشد - به عنوان مثال، شکر.

جلوگیری از گرما زدگی مرغ بومی در تابستان

 جلوگیری از گرما زدگی در طیور 1 استفاده از آب خنک با استفاده از یخ در تانکر 2 تعویض پیاپی آب طیور در روزهای گرم سال 3 عدم تغذیه و دادن دان در ساعات گرم روز 4 افزودن آبلیموی طبیعی به آب پرنده ها 5 استفاده از ویتامین C در آب طیور 6 تهویه مناسب هوای سالن و اضافه کردن فن و استفاده از فن ها در وسط سالن پرورش 7 با گرم شدن هوا، تمایل طیور برای مصرف خوراک کمتر و متعاقباً رشد آنها نیز آهسته تر می شود. لذا افزودن چربی به جیرۀ خوراکی طیور توصیه میشود. بدین ترتیب گرمای ناشی از هضم خوراک و سوخت و ساز بدن به مراتب کمتر از گرمای ناشی از مصرف نشاسته و پروتئین می شود. 8هندوانه: در طول روزهای داغ تابستان می توانید هفته ای یکبار هندوانه در اختیار پرندگان قرار دهید. بخش بزرگی از هندوانه از آب تشکیل شده و به همین دلیل می تواند به مدت طولانی بدن طیور را هیدراته و مرطوب نگه دارید. 9 سفید کردن سقف سالن ها به وسیله اهک یا ورق های سفید و سفید کردن دیواره های خروجی سالن و محوطه,این کار باعث کاهش 3تا 4درجه ای دما می شود. 10 استفاده از کارتن پلاست زیر سقف یکی دیگر از زاههای کاهش دما و کاهش استرس گرمایی است. 11

درمان آبله مرغان طیور

 درمان ابله مرغان: درمان اختصاصی برای آبله پرندگان وجود ندارد؛ ولی ایجاد شرایط مناسب محیطی از نظر دما، تهویه و جدا کردن طیور مبتلا می تواند از انتشار این بیماری تا حدودی جلوگیری کند. در شکل جلدی باید محل جراحات با گلیسیرین یده ضد عفونی شود و برای جلوگیری از آلودگی های ثانویه آنتی بیوتیک ها مفید واقع می شوند. تجویز ویتامین ها، به خصوص ویتامین A، به ترمیم بافت های جراحت دیده کمک می کند. در گله هایی که این بیماری تازه شیوع پیدا کرده باشد، جداسازی مبتلایان و واکسیناسیون پرندگان غیرآلوده به همراه اقدامات مناسب بهداشتی می تواند سیر پیشرفت بیماری را متوقف سازد.  استفاده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف عمومی در کنترل عفونت های ثانویه نقش دارد. به دلیل وجود ضایعات در دهان استفاده از اوماج دان با مولتی ویتامین مفید است. اسپری حشره کش برای کنترل جوندگان و حشرات و کاهش احتمال انتقال بیماری به پرندگان سالم توصیه می شود.

بعد از اولین ترک چقدر طول می کشد تا جوجه از تخم بیرون بیاید؟

 به عنوان یک قاعده کلی، 5 تا 7 ساعت طول می کشد تا جوجه به طور کامل پس از ظاهر شدن اولین ترک روی تخم مرغ از تخم بیرون بیاید. در برخی موارد، ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد، و این نگران کننده است که تخم ها به مدت 40 تا 60 ساعت پس از ترک خوردن از تخم خارج نشوند، زیرا سلامت جوجه به شدت آسیب می بیند.

مرغ تخمگذار در روز چند تخم میگذارد؟

 یک عدد تخم مرغ یک مرغ می تواند فقط یک تخم در روز بگذارد و روزهایی را خواهد داشت که اصلاً تخمی نمی گذارد. دلایل این برنامه تخمگذاری مربوط به سیستم تولید مثل مرغ است. بدن مرغ مدت کوتاهی پس از تخم گذاری تخم قبلی شروع به تشکیل تخم می کند و 26 ساعت طول می کشد تا تخم مرغ به طور کامل تشکیل شود.

فواید استفاده سرکه سیب در جیره مرغ بومی

فواید استفاده ازسرکه سیب در برنامه غذایی پرنده 1- آب اسیدی شده خاصیت اشتها آوری دارد. 2- پرندگانی که از این آب استفاده می کنند کمتر تحت تاثیر کوکسیدیوزیس (بیماری انگلی که منجر به اسهال خونی و یا سفید می شود) قرار می گیرند. 3- پرندگانی که از این آب استفاده می کنند ، صدف آسیاب شده را بیشتر مصرف می کنند 4 _ منجر به کاهش پخش مگاباکتری ها می شود. 5_ آب اسیدی شده از فرایندهای هضمی دستگاه گوارش حمایت کرده و هضم مواد خوراکی را افزایش میدهد. 6_ تعداد باکتری های بیماری زا را کاهش داده و منجر به افزایش تعداد باکتریهای مفید می شود (همانند پروبیوتیکها عمل می کند). 7_ با شیره هاضمه دستگاه گوارش سازگاری دارد. اسیدی کردن آب با استفاده از سرکه سیب (به مقدار 10 سی سی در یک لیتر آب) تاثیرات مفیدی بر روی سلامت پرندگان در فصل جفت گیری و زاد و ولد دارد. بهتر است هنگام استفاده از تخم مرغ در جیره غذایی روزانه در همان روز از سرکه سیب طبیعی استفاده شود تا روده از حالت قلیایی خارج شده و به حالت اکسیدی میل کرده و گاز تولیدی توسط غذا در روده کمتر شود و از ورم روده نیز جلوگیری گردد.

چند بار به جوجه ها غذا دهیم؟

 جوجه های کمتر از یک هفته باید 6-10 بار در روز (هر 2-3 ساعت) تغذیه شوند . در هفته اول زندگی، برخی از پرندگان از تغذیه در طول شب سود می برند. جوجه هایی که هنوز چشمان خود را باز نکرده اند ممکن است 5-6 بار در روز (هر 3-4 ساعت) تغذیه کنند.

چه زمانی باید به جوجه برای خروج از تخم کمک کرد؟

 وقتی همه چیز همانطور که قرار است کار کند، زمانی که جوجه اولین سوراخ پوسته تخم مرغ را ایجاد کرد، در کمتر از 24 ساعت به خودی خود خارج می شود . به جز در مواردی که نشانه های قابل مشاهده ای از آسیب دیدگی جوجه مانند خون وجود داشته باشد، سعی نکنید قبل از 24 ساعت به بیرون آمدن جوجه ها از تخم کمک کنید.