رد شدن به محتوای اصلی

اهمیت تهویه در مرغداری

 ۱- خروج گرد و غبار:

خروج گرد و غبار ایجاد شده در سالن از اهداف تهویه به شمار می رود. گرد و غبار موجود در هوای تنفسی پرندگان با دو مکانیسم اصلی میتواند سلامت دستگاه تنفس و در نهایت سلامت پرنده را به مخاطره اندازد.


نخست به عنوان عامل فیزیکی و غیر عفونی باعث خستگی مفرط مژک های نای شده، عملکرد آنها را در راندن مواد خارجی به بیرون از دستگاه تنفس مختل می نماید و دوم به دلیل دارا بودن میکرو ارگانیسم های زنده که به ذرات غبار حاصل از مدفوع چسبیده اند، به عنوان یک ناقل مهم موجب ورود این عوامل بیماری زا به مناطق عمقی تر دستگاه تنفس می شود.


از آنجایی که ریه ها به علت حضور کیسه های هوایی با احشا مرتبط هستند، راهیابی میکرو ارگانیسم های بیماری زا به اعماق دستگاه تنفس می تواند موجبات بروز عفونت های گسترده ای را فراهم آورد.

ذرات گرد و غبار از جهات دیگری نیز اهمیت دارند. استنشاق مداوم هوای دارای گرد و غبار زیاد در سالن های پرورش طیور، نه تنها برای این پرندگان، بلکه برای انسان نیز می تواند بیماری زا باشد.

منابع اصلی ایجاد کننده گرد و غبار را ریزش طبیعی کرک های اولیه جوجه ه، ذرات مدفوع و بستر و اجزای دان به خصوص کنجاله سویا تشکیل می دهد. میزان فعالیت جوجه ها، دما و شدت و مدت روشنایی سالن، رطوبت، تراکم، ترکیب و شکل جیره و همچنین روش توزیع آن، مهمترین عوامل مؤثر بر میزان گرد و غبار تولیدی در سالن های پرورش هستند.


۲- خروج گازهای سمی

خروج گازهای سمی از محیط اطراف جوجه ها و تامین اکسیژن کافی، از وظایف دیگر تهویه به شمار می رود. اگر سیستم تهویه قادر به جایگزینی اکسیژن مصرف شده نباشد، افت میزان آن به بروز مشکلات تنفسی در جوجه ها می انجامد. گاز های مضر موجود در هوای سالن از سه منشا اصلی تولید می شوند و تنفس این گازها در غلظت های غیر مجاز عواقب ناخوشایندی برای جوجه ها در پی دارد.


نخستین گاز، دی اکسید کربن از گازهای حاصل از فرآیند تنفس پرنده است. این گاز فاقد بو می باشد. گاز دی اکسید کربن در سطوح خطرناک خفه کننده می باشد. در سالن هایی که دارای سیستم تهویه مکانیکی هستند نقص فنی در این سیستم و یا اتفاقاتی مانند قطع برق می تواند میزان دی اکسید کربن در هوای تنفسی جوجه ها را تا حد خطرناک افزایش دهد.


گروه دوم گازهایی را شامل می شود که منشا آنها فضولات پرنده و بستر سالن است. این گازها خطرناک ترین آلاینده های شیمیایی هوای تنفسی جوجه ها به شمار می روند. آمونیاک مهمترین گاز ایجاد شده از فضولات جوجه هاست. آمونیاک طی فرآیند متابولیسم پروتئین در بدن پرندگان ایجاد می شود.

آمونیاک طی فرآیند متابولیسم پروتئین در بدن پرندگان ایجاد می شود اما به دلیل سمیت بالای آن، در بدن پرنده ابتدا به اسید اوریک تبدیل و سپس توسط کلیه ها دفع می گردد. وجود باکتری های موجود در بستر در شرایط خاصی موجب تبدیل مجدد اسید اوریک به آمونیاک و سپس تبخیر آن در هوای تنفسی جوجه ها می شود.


وجود آمونیاک در هوای تنفسی جوجه ها در مقادیر بالا موجب تغییرات مشخص مانند از بین رفتن مژک ها در دستگاه تنفس می شود. بنابراین گاز آمونیاک می تواند موجب تضعیف و در ادامه تخریب سیستم موکوسی _ مژه ای دستگاه تنفس شده، استعداد پرنده برای ابتلا به بیماری های تنفسی را به مقدار بسیار زیادی افزایش می دهد.


گروه سوم گاز هایی را شامل می شود که منشا تولید آنها احتراق منابع گرمایش در داخل سالن های پرورش است. منواکسیدکربن از مهم ترین این گازها به شمار می رود. این گاز بسیار سمی است و در اثر احتراق ناقص سوخت در گرم کننده ها ایجاد می شود.


مسمومیت با منواکسیدکربن در سالن هایی که فاقد تهویه کارآمد هستند و یا جوجه ها در معرض دود حاصل از احتراق منابع گرم کننده قرار می گیرند اتفاق می افتد. خواب آلودگی، تنفس دشوار و عدم تعادل از نشانه های مسمومیت با منواکسیدکربن است. مقادیر کمتر از حد کشنده ی این گاز موجب کاهش رشد می شود.


3- تعدیل دمای سالن:

 هدف بسیار مهم دیگری که از تهویه انتظار می رود تعدیل دمای سالن و به عبارت دقیق تر کمک به حذف و برداشت گرمای اضافی از داخل سالن است. در فصول گرم این مسئله اهمیت بیشتری می یابد.

اصلی ترین کار تهویه در این ارتباط به جریان در آوردن هوا و کمک به جابجایی آن می باشد. در شرایط گرم جابجایی هوا باعث می شود گرمای موجود در اطراف بدن پرنده برداشته شود. این حالت احساس مطلوبی در جوجه ها ایجاد می کند و به میزان قابل توجهی از تنش گرمایی آنها می کاهد. به این پدیده اثر خنک کنندگی جریان هوا گفته می شود.

ارتباط مستقیمی بین سرعت جریان هوای عبوری و میزان خنک شدن بدن جوجه ها وجود دارد. سرعت مطلوب جابجایی هوا ( حدود ۲ متر در ثانیه) در شرایط گرم می تواند در مقایسه با سرعت های کمتر به افزایش مصرف دان و عملکرد مطلوب طیور بینجامد.


ارتباط مستقیمی بین سرعت جریان هوای عبوری و میزان خنک شدن بدن جوجه ها وجود دارد. سرعت مطلوب جابجایی هوا ( حدود ۲ متر در ثانیه) در شرایط گرم می تواند در مقایسه با سرعت های کمتر به افزایش مصرف دان و عملکرد مطلوب طیور بینجامد.


در شرایطی که سیستم تهویه مکانیکی تنها راه تهویه سالن باشد، تا زمانی که دمای محیط بیرون از سالن نسبت به دمای مناسب آن حداکثر ۸-۳ درجه سانتی گراد افزایش یابد، میزان تهویه ای که قادر به کنترل دما باشد، تهویه حداکثر تابستانه گفته می شود.


در افزایش دمای بیش از آن، تهویه مورد نیاز افزایش چشمگیری می یابد و ممکن است بسته به افزایش دما و میزان رطوبت، به تهویه طبیعی و یا استفاده از سرد کننده های تبخیری نیاز باشد.


رطوبت اضافی می تواند موجب خیس شدن بستر و افزایش میزان تولید گاز آمونیاک در سالن شود. بنابراین حتی در سردترین آب و هوا نیز برای تامین هوای تازه و اکسیژن و خروج رطوبت اضافه، دی اکسید کربن و آمونیاک به یک حداقل تهویه احتیاج است. به این کمترین میزان تهویه، تهویه حداقل زمستانه گفته می شود.


متاسفانه از آنجایی که بین میزان تهویه و درجه حرارت سالن ها در فصول سرد تقابل وجود دارد میزان مطلوب تهویه در بیشترین مواقع به نفع حفظ دمای سالن نادیده گرفته می شود. این مسئله یکی از تاثیرگذارترین دلایل بروز امراض تنفسی، به شکل وخیم تر، در فصول سرد سال می باشد.


نیاز به اکسیژن در یک جوجه یکروزه 0.00027 مترمکعب در ساعت می باشد. از آنجاییکه تنها 20% هوا حاوی اکسیژن است(البته این عدد بطور میانگین ذکر میشود در ارتفاعات متفاوت میزان اکسیژن هوا تغییر میکند)


 بنابراین 0.00136 متر مکعب در ساعت هوای تازه برای تأمین اکسیژن یک قطعه جوجه یکروزه کافیست. به عبارتی برای یک سالن 12000 قطعه ای، تنها حدود 16.32 مترمکعب در ساعت هوای تازه برای تأمین اکسیژن این تعداد جوجه کافیست. 


تهویه ی سقفی در سالن مرغداری چیست؟


در این روش سقف و دیوارهای طولی سالن محل استقرار هواکش ها و هواده ها می باشند. در اقلیم های گرم که نقش تهویه در تعدیل دمای سالن بیشتر است، قرار گرفتن هواکش ها در سقف و هواده ها در دیوار های طولی دو طرف، عملکرد تهویه را بهبود می بخشد.

در این روش سقف و دیوارهای طولی سالن محل استقرار هواکش ها و هواده ها می باشند. در اقلیم های گرم که نقش تهویه در تعدیل دمای سالن بیشتر است، قرار گرفتن هواکش ها در سقف و هواده ها در دیوار های طولی دو طرف، عملکرد تهویه را بهبود می بخشد.

در اقلیم های سرد که حفظ دمای سالن ممکن است اولویت اول در نظر گرفته شود استقرار هواکش ها در دیوارهای طولی دو طرف و هواده ها در سقف سالن مزایایی دارد.

بدین ترتیب هوای گرمی که برای افزایش دمای آن هزینه بسیاری صرف شده و به دلیل صعود به بالا و تجمع در زیر سقف از دسترس جوجه ها دور مانده است، توسط هواکش های مستقر در دیوار های طولی، به پایین کشیده می شود و در اختیار آن ها قرار می گیرد. هواده های مستقر در سقف نیز به تدریج هوای تازه را، که سرد نیز هست، با هوای گرم موجود در سقف مخلوط نموده پس از افزایش دمای آن در اختیار جوجه ها قرار می دهند.


انجام درست عمل تهویه در سالن های پرورش امریست حیاتی که

بیش از حد نیاز, باعث افزایش  هزینه گرمایش و ایجاد گرد و غبار در سالن و کمتر از حد نیاز باعث کاهش کیفیت هوای سالن و متعاقبا کاهش عملکرد می گردد.


دی اکسید کربن :


منابع مختلف با اندکی اختلاف, سطحی بین 3500 تا 5000 قسمت در میلیون(ppm) را حد مجاز میزان دی اکسید کربن در سالنهای پرورش دانسته اند 

که در سطح کمتر از 3500 میزان آن مطلوب و بیش از 5000 قسمت باعث بیحالی و کاهش عملکرد و سلامت پرنده میگردد غالب این گاز تولیدی از منابع حرارتی و پرنده است.


آمونیاک:


همانطور که میدانیم سطوح بالاتر از 30ppm آمونیاک باعث آسیب به سلامت پرنده و مستعد کردن آن به انواع بیماری تنفسی میگردد حد مجاز 30ppm و حد مطلوب آن کمتر از 20ppm عنوان شده است.


رطوبت نسبی:


 بین 50 تا 70 درصد میزان مطلوب رطوبت نسبی هوا در نظر گرفته شده و کمتر و بیشتر ازین مقدار تبعاتی از قبیل گرد و خاک و یا افزایش رطوبت بستر و تولید بیشتر گاز آمونیاک را به مراه خواهد داشت.


نظرات

پر بازدیدترین ها

درمان آبله مرغان طیور

 درمان ابله مرغان: درمان اختصاصی برای آبله پرندگان وجود ندارد؛ ولی ایجاد شرایط مناسب محیطی از نظر دما، تهویه و جدا کردن طیور مبتلا می تواند از انتشار این بیماری تا حدودی جلوگیری کند. در شکل جلدی باید محل جراحات با گلیسیرین یده ضد عفونی شود و برای جلوگیری از آلودگی های ثانویه آنتی بیوتیک ها مفید واقع می شوند. تجویز ویتامین ها، به خصوص ویتامین A، به ترمیم بافت های جراحت دیده کمک می کند. در گله هایی که این بیماری تازه شیوع پیدا کرده باشد، جداسازی مبتلایان و واکسیناسیون پرندگان غیرآلوده به همراه اقدامات مناسب بهداشتی می تواند سیر پیشرفت بیماری را متوقف سازد.  استفاده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف عمومی در کنترل عفونت های ثانویه نقش دارد. به دلیل وجود ضایعات در دهان استفاده از اوماج دان با مولتی ویتامین مفید است. اسپری حشره کش برای کنترل جوندگان و حشرات و کاهش احتمال انتقال بیماری به پرندگان سالم توصیه می شود.

فواید استفاده سرکه سیب در جیره مرغ بومی

فواید استفاده ازسرکه سیب در برنامه غذایی پرنده 1- آب اسیدی شده خاصیت اشتها آوری دارد. 2- پرندگانی که از این آب استفاده می کنند کمتر تحت تاثیر کوکسیدیوزیس (بیماری انگلی که منجر به اسهال خونی و یا سفید می شود) قرار می گیرند. 3- پرندگانی که از این آب استفاده می کنند ، صدف آسیاب شده را بیشتر مصرف می کنند 4 _ منجر به کاهش پخش مگاباکتری ها می شود. 5_ آب اسیدی شده از فرایندهای هضمی دستگاه گوارش حمایت کرده و هضم مواد خوراکی را افزایش میدهد. 6_ تعداد باکتری های بیماری زا را کاهش داده و منجر به افزایش تعداد باکتریهای مفید می شود (همانند پروبیوتیکها عمل می کند). 7_ با شیره هاضمه دستگاه گوارش سازگاری دارد. اسیدی کردن آب با استفاده از سرکه سیب (به مقدار 10 سی سی در یک لیتر آب) تاثیرات مفیدی بر روی سلامت پرندگان در فصل جفت گیری و زاد و ولد دارد. بهتر است هنگام استفاده از تخم مرغ در جیره غذایی روزانه در همان روز از سرکه سیب طبیعی استفاده شود تا روده از حالت قلیایی خارج شده و به حالت اکسیدی میل کرده و گاز تولیدی توسط غذا در روده کمتر شود و از ورم روده نیز جلوگیری گردد.

بهترین بستر برای پرورش مرغ بومی در سالن

 تراشه چوب یکی از بهترین بستر ها می باشد ولی قیمت آن گران است و گاها باعث کپک می شود پوشال برنج قیمت مناسب تر ولی در طیور بومی که مدفوع و رطوبت کمتر است  گرد و خاک زیادی دارد کاه هم بستر خوبی بجا نمیزاره بخاطر اندازه درشت و مدفوع جذب نمیشه و خیسی آن در صورت تراکم بالاست  ولی دسترسی به آن در روستاها راحت تر است رول کاغذی برای سالن های بزرگ تر که تراشه چوب گران تمام می شود گزینه خوبی است البته در زمستان کف را بخوبی گرم نگه نمیدارد ولی در تابستان و بهار گزینه خوبی است رول گرد و خاک کمی تولید میکنه و این در مرغ بومی که بستر خشکی دارد گزینه خوبی می باشد. در صورت استفاده از تراشه چوب به ازای هر متر مربع ۳ تا ۵ کیلوگرم و در صورت استفاده از کاه ۲٫۵ تا ۴ کیلوگرم برای هر مترمربع کافی خواهد بود. قطر بستر رابرای مرغ گوشتی در تابستان در حدود ۳ تا ۵ سانتی متر و در زمستان ۵ تا ۸ سانتی متر در نظر بگیرید. ولی برای مرغ بومی در تابستان 3سانتی متر و در زمستان 5 سانتی متر در نظر بگیرید زیرا مرغ بومی مدفوع و رطوبت کمی دارد و بستر اضافی گرد و خاک زیادی ایجاد میکند  و اگر زیاد در سالنتان دچار مشکلات تنفسی

پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf

 شروع هر کسب و کاری هیجان انگیز هست مخصوصا زمانی که به آن کار علاقه داشته باشید و عشق هم در کار دخیل باشد ، پرورش مرغ بومی تخمگذار با توجه به سوالات مکرر دوستان موضوع این مقاله سایت مرغ بومی است در ادامه پیش شرط ها و نکات لازم در این مورد را خدمتتان توضیح می دهیم. توجه بفرمایید تا زمانی که از موفقیتتان اطمینان حاصل نکرده اید اقدام نکنید همیشه خوب فکر کنید ، برنامه ریزی کنید و خودتان را برای شرایط سخت آماده کنید سپس اقدام نمایید کسب و کار پرورش مرغ بومی تخمگذار بر خلاف تصور عموم کار آسانی نیست و ریزه کاری های فراوانی دارد. این مقاله برای کسانی نوشته شده است که قصد فعالیت تجاری در تعداد بالای 100 قطعه مرغ را دارند و هدف پرورش مدرن هست نه سنتی ، اگر برای سرگرمی و به هدفی به جز سود مرغ و خروس بومی نگهداری می کنید نیازی به امکان سنجی و محاسبات پیچیده نخواهید داشت.  ✅ مهم ترین و اساسی ترین موضوع این شغل بازار سنجی هست ، انتقال و فروش تعداد کم مرغ دشوار است و بحث تلفات و توجیه اقتصادی مطرح می شود ، بنابراین اولین هدفتان را جستجو در بازارهای محلی و منطقه خودتان قرار دهید. در ایران ممکن است د

راه های افزایش تولید تخم مرغ بومی در زمستان

 در شرایط ایده آل، تولید یک تخم مرغ حدود 25 ساعت طول می کشد. برای کسانی که تازه کار مرغداری می کنند، می تواند شگفت انگیز باشد که یک گله کوچک چقدر تخم می تواند تهیه کند و به نظر می رسد که این نعمت هرگز پایان نخواهد یافت. سپس هوا سردتر می شود. و روزها کوتاه تر شش تخم مرغ در روز تبدیل به چهار عدد می شود. سپس سه. سپس دو. با فرا رسیدن زمستان چه اتفاقی برای تولید تخم می افتد؟ معلوم شد که مرغ ها برای بقا ساخته شده اند. هورمون‌های مورد نیاز برای تخم‌گذاری به ساعات روشنایی روز متصل می‌شوند و با کوتاه‌تر شدن روزها، تخم‌های کمتری گذاشته می‌شود. تخم‌گذاری انرژی زیادی می‌طلبد و این تنظیم‌کننده داخلی نه تنها به مرغ‌ها اجازه می‌دهد در دوره‌هایی که غذای کمتری در دسترس است زنده بمانند، بلکه احتمال زنده ماندن مرغ‌های زمستانی در شرایط سخت را کاهش می‌دهد. برای مرغ هایی که در حیاط خانه شما زندگی خوبی دارند، غذا و آب فراوان است، آنها توسط قفس خودشان از عوامل محافظت می شوند، و برای اکثر ما، نبود خروس باعث می شود که پرریزی در زمستان مشکلی نداشته باشد. پس برای بازگرداندن مرغ ها به شغل تخمگذاری چه باید کرد؟ اگر

مرغ در چند ماهگی تخمگذار می شود

 آیا مرغ جوان در خانه دارید؟ اگر چنین است، شرط می بندم که شما مشتاقانه منتظر رسیدن تخم مرغ های تازه هستید….اگر نمی‌دانید مرغ‌های شما چه زمانی شروع به تخم‌گذاری می‌کنند، این مطلب را بخوانید تا علائمی را که نشان می‌دهد تخم‌مرغ‌ها در راه هستند، یاد بگیرید. ما در مورد میانگین سنی که مرغ‌ها شروع به تخم‌گذاری می‌کنند، چگونگی نقش نژاد و چند نشانه مبنی بر اینکه تخم‌ها در راه هستند صحبت خواهیم کرد. به خاطر داشته باشید که هر مرغ متفاوت است، و هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا آنها برای بزرگ شدن عجله کنند - پس فقط صبور باشید و از دوران نوجوانی آنها لذت ببرید. مرغ ها معمولا از چه سنی شروع به تخم گذاری می کنند؟ به طور متوسط ​​مرغ های جوان در حدود 6 ماهگی شروع به تخم گذاری می کنند یا به تخم گذاری می پردازند . برخی از مرغ ها ممکن است از 16 تا 18 هفتگی شروع به تخم گذاری کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است 28 تا 32 هفته (نزدیک به 8 ماهگی) طول بدهند! در طول سال‌ها، ما بطور تجربی متوجه شدیم که حدود 20 تا 22 هفتگی رایج‌ترین سن برای شروع تخم‌گذاری مرغ‌های ما بود. نژاد مرغ و تخم گذاری علاوه بر سن، نژاد مر

حمام خاک در طیور

 حمام خاک: حمام خاک بر خلاف آنچه که به نظر می رسد، یک روش طبیعی دفاع طیور در برابر کرم های ریز است. این آفات معمولاً در شکاف های موجود در بِیس پرهای طیور زندگی می کنند. زمانی که این پرندگان حمام خاک می گیرند، این شکاف ها پر از کثیفی می شوند، در نتیجه کرم ها از بین میروند.

نگهداری مرغ در بالکن

 نگهداری از حیوانات خانگی در خانه چیز جدیدی یا غیر معمول نیست. به طور کلی، سگ ها، گربه ها، ماهی ها و انواع مختلف پرندگان  به عنوان حیوانات خانگی ترجیح داده شده اند. اما امروزه بسیاری از مردم می خواهند سعی کنند از مرغ ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنند. با مرغ ها در خانه، تخم مرغ نیز به عنوان پاداش خواهید داشت. بسیار جالب است که ببینید مردم در پشت بام ها، بالکن ها یا حتی پاسیو خانه ها یا آپارتمان های خود از مرغ نگهداری می کنند. اگر حیاط خلوت کوچک یا باغی وجود داشته باشد، هیچ چیز بهتر از این نیست.  اما در شهرها، داشتن یک بالکن بزرگ در آپارتمان چیز کمیاب است. اگر در یک آپارتمان 3 خوابه زندگی می کنید، ممکن است فضای کافی در بالکن خود داشته باشید. در غیر این صورت، ممکن است به منطقه ای به ابعاد 2 در 2  نگاه کنید که در آن عملاً هیچ کاری جز ایستادن و لذت بردن از قهوه خود نمی توانید انجام دهید! نگهداری مرغ ها در چنین بالکنی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، زیرا هر حیوان خانگی به فضایی برای حرکت در اطراف نیاز دارد. مرغ ها دوست دارند در گله باشند مرغ ها پرندگانی بسیار اجتماعی هستند. آنها دوست دارند د

اهمیت نور در پرورش مرغ بومی

 ابتدا باید هدف از تولید پرورش مرغ بومی مشخص شود که براین اساس به دو دسته تقسیم میشود 1_نور برای پرورش برای گوشت واری 2_نور برای تخمگذاری نور برای پرورش گوشتی مرغ بومی: برای این منظور نور به عواملی نظیر اینکه تعداد گله نوع دان وزن هدف و ... دارد. در حالت کلی میتوان اینگونه برنامه ریزی کرد روز اول     بدون خاموشی روز دوم    1ساعت خاموشی روز سوم    2ساعت روز چهارم   3ساعت روز پنجم     4ساعت روز ششم     5 ساعت روز هفتم تا اخر 6 ساعت الی 8ساعت زمان خاموشی هم نیمه شب باشد تا صبح حتی در تابستان در نیمه شب خاموشی در روز در تابستان باعث آب نخوردن گله و تشنگی مفرط میشود(برخی تولید کننده ها برای اینکه با خاموش کردن لامپ از گرما بکاهند خاموشی در روز میزنند ک کار کاملا اشتباهی است) سعی شود از لامپ ال ای دی استفاده شود  در صورتی که میخواهید سریع تر به وزن برسید و وزن برای شما مهم و گله تان را کیلویی میفروشید و وزن هدفتان 1کیلو گرم است میتوانید از سن30روزگی دوباره خاموشی را تا 4ساعت برسانید  تا گله دان بیشتری دریافت کند. اگر وزن هدفت شما 2کیلو به بالاست در سن 45خاموشی  را به 4ساعت برسانید و تا اخ

آیا تخم مرغ محلی تازه باید شسته شود؟

 جواب کوتاه، نه است". تخم ها با یک پوشش طبیعی روی پوسته به نام "شکوفه" یا "کوتیکول" گذاشته می شوند. این پوشش اولین خط دفاعی در حفظ هوا و باکتری ها از تخم مرغ است. پوسته‌های تخم‌مرغ متخلخل هستند، بنابراین وقتی آنها را می‌شویید، مانع طبیعی را از بین می‌برید.