رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب کود مرغی

هر چند وقت یک بار باید مرغداری را تمیز کرد؟

 دوبار در سال ، هر چند وقت یکبار باید مرغداری را تمیز کنید؟ شما باید هر روز غذا و آب تازه تهیه کنید، و باید پوشال را هفته ای یا یک بار در ماه تمیز کنید (هرچه لایه بستر عمیق تر باشد، کمتر مجبور به تمیز کردن آن می شوید). بهترین کار این است که حداقل دو بار در سال یک پاکسازی کامل انجام دهید .

کود مرغی برای درخت مفید است

 فواید کود مرغی کمپوست شده : منبع آهسته رهاسازی درشت مغذی ها و ریز مغذی ها است و به عنوان یک اصلاح کننده خاک عمل می کند . در مقایسه با سایر کودها، کود مرغی و بستر مربوطه دارای نیتروژن، پتاسیم، فسفر و کلسیم بیشتری هستند و همچنین غنی از مواد آلی است.