رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب آماده سازی سالن

نکات مهم ضد عفونی سالن مرغداری

 حین فرآیند ضدعفونی کردن سالن باید: - تجهیزات به خارج انتقال یابند. -تجهیزات در آب و سپس در محصول ضدعفونی کننده غوطه‌ور شوند. - دیوارها و سطوح، از گرد و خاک پاک شوند. - گرد و خاک، همراه با کود به خارج منتقل شوند. - تمام سطوح با فشار آب تمیز شوند. - به هواکش‌ها، سطوح سیمانی و... توجه ویژه شود. - به سطوح خارجی، سقف سالن، کانال فاضلاب توجه ویژه شود. - دان باقی‌مانده در سیلوها، کیسه زده و خارج شوند. - سیلوها و انبارهای دان شستشو و ضدعفونی شوند. - سطوح و دیوارها، با محلول ضدعفونی کننده تمیز شوند. - آب داخل لوله‌ها و تانک‌ها تخلیه شود. - سیستم لوله‌کشی با فشار آب پاکسازی ضدعفونی شود. - پس از خشک شدن سالن، تمام سطوح با اسپری ضدعفونی شوند. - سپس، کف سالن با پوشال پوشیده شود. - سالن را گرم کرده و دمای سالن به 21 درجه برسد. - سالن با گاز فرمالدئید دود داده شود (پنجره‌ها بسته باشد). - 48 ساعت قبل از ورود گله جدید باید پاکسازی به اتمام رسیده باشد. - پس از 24 ساعت، گاز فرمالدئید را خنثی و محیط تهویه کامل شود. 

شرایط مناسب برای بستر سالن پرورش

 شرایط مناسب برای بستر سالن پرورش: ✔ عمق مناسب در حدود 3 تا 5 سانتی متر  (بستگی به دمای کف سالن دارد). ✔ بستر باید عاری از هرگونه آلودگی و عوامل بیماری زا باشد. ✔ رطوبت مناسب 21 تا 23 درصد (حداکثر تا 25 درصد). ✔ دمای مناسب حدود 1 تا 2 درجه پایین‌تر از دمای هوای سالن. ✔ عدم ایجاد گرد و خاک در اثر فعالیت جوجه‌ها در سالن. ✔ همچنین بستر می‌بایست پیش از انجام گازدهی، در سالن پهن شده باشد.

اهمیت تهویه در مرغداری

 ۱- خروج گرد و غبار: خروج گرد و غبار ایجاد شده در سالن از اهداف تهویه به شمار می رود. گرد و غبار موجود در هوای تنفسی پرندگان با دو مکانیسم اصلی میتواند سلامت دستگاه تنفس و در نهایت سلامت پرنده را به مخاطره اندازد. نخست به عنوان عامل فیزیکی و غیر عفونی باعث خستگی مفرط مژک های نای شده، عملکرد آنها را در راندن مواد خارجی به بیرون از دستگاه تنفس مختل می نماید و دوم به دلیل دارا بودن میکرو ارگانیسم های زنده که به ذرات غبار حاصل از مدفوع چسبیده اند، به عنوان یک ناقل مهم موجب ورود این عوامل بیماری زا به مناطق عمقی تر دستگاه تنفس می شود. از آنجایی که ریه ها به علت حضور کیسه های هوایی با احشا مرتبط هستند، راهیابی میکرو ارگانیسم های بیماری زا به اعماق دستگاه تنفس می تواند موجبات بروز عفونت های گسترده ای را فراهم آورد. ذرات گرد و غبار از جهات دیگری نیز اهمیت دارند. استنشاق مداوم هوای دارای گرد و غبار زیاد در سالن های پرورش طیور، نه تنها برای این پرندگان، بلکه برای انسان نیز می تواند بیماری زا باشد. منابع اصلی ایجاد کننده گرد و غبار را ریزش طبیعی کرک های اولیه جوجه ه، ذرات مدفوع و بستر و اجزای د

شرایط تهویه مناسب مرغداری

 تهویه و مشکلات احتمالی که در نتیجه تهویه نامناسب : تهویه کم و ناکافی  افزایش گاز آمونیاک در سالن افزایش میزان گاز دی اکسید کربن افزایش گرد و غبار در سالن بروز بیماری آسیت و برونشیت خیسی بستر و افزایش کوکسیدیوز افزایش بیماری کلستریدیا و عفونت روده افزایش عفونت های قارچی در گله تهویه زیاد و بیش از حد سرماخوردن جوجه ها افزایش تبخیر  کاهش رطوبت سالن بروز مشکلات تنفسی خشکی بستر ایجاد گرد و خاک